NOWE
KONTRAKTY TERMINOWE

...już dostępne w ofercie GPW!

SPRAWDŹ NASZE KONTRAKTY NA INDEKSY

Indeksy grupują spółki z wybranych branż, jednolitych ze względu na specyfikę prowadzonej działalności

WIG.GAMES

• Producenci i wydawcy gier

WIG.MS-FIN

• Banki• Ubezpieczenia
• Rynek kapitałowy• Wierzytelności

WIG.MS-PET

• Paliwa• Gaz • Chemia

WIG.MS-BAS

• Energia• Górnictwo
• Surowce